ComfoAir XL

ComfoAirXL

 

 

Centralna naprava za prezračevanje z rekuperacijo toplote za velike stanovanjske in poslovne prostore.

 Prednosti:

 • Izkoristek rekuperacije toplote do 90%
 • Prezračevanje 800 do 6000 m3/h
 • 100% mimovod za pohlajevanje
 • Certifikat Passive House
 • Posodobljena regulacija (povezava z MODBus protokolom)
 • Regulacija s konstantnim tlakom in pretokom
 • Edinstveno hermetično ohišje
 • Posodobljen sistem filtrov
 • Spremljanje filtrov s pretvornikom tlaka
 • Lahko dostopen regulator PCB
 • Naprava se preprosto nastavi na izbrani pretok
 • Standardno membranski sifon

UPORABA

Centralne prezračevalne naprave ComfoAir XL 800, 1500, 2200, 3300, 4400 in 6000 za prijetno in zdravo klimo v velikih stanovanjskih in poslovnih objektih s centralnim dovajanjem in odvajanjem zraka. Združujejo najvišjo mero udobja, preprosto vzdrževanje in visok izkoristek. Odvisno od modela zmorejo največje pretoke zraka od 800 do 6000 m3/h pri tlaku 200 Pa.

PODROBNEJE

Modeli

Za zunanjo in notranjo montažo, levosmerni in desnosmerni.

Izkoristek

Odvisno od zunanje temperature in vlažnosti visoko učinkoviti izmenjevalnik toplote izmenja do 90% toplote. Sveži zrak se tako vnaprej segreje s toploto iz odvajanega zraka. Vgrajeni protitočni izmenjevalnik toplote dosega do 90% izkoristka. Za uporabnika je to posebno udobje, ne čuti hladnih zračnih tokov, saj se sveži zrak ogreje skoraj do temperature zraka. V večini primerov zato notranjega zraka zaradi prezračevanja ni potrebno dogrevati.

Filtri

Ploščni filtri F7/G4 (PF)

Vrečasti filtri F7/G4 (BF)

Filter F7 za zunanji zrak, G4 za odvajani zrak, ki izboljšuje zrak v prostoru in ščiti napravo.

Ohišje

Ohišje je izdelano iz dvostenskih plošč z vmesno izolacijo (k=0,51 W/m2K). debeline 44 mm. ravni in kotni sspoji izdelani po sistemu brez toplotnega mosta. Na zunanji strani so plošče zaščitene z vodoodporno folijo iz plastisola (RAL 7044), znotraj pa s posebnim poliestrom. Plošče imajo zelo visoko zvočno izolativnost. Vsi sestavni deli naprave so dostopni skozi velika vrata za pregled in vzdrževanje.

Montaža

Prezračevalne naprave Zehnder ComfoAir XL so samostojheče kompaktne naprave. Membranski sifon za odtok kondenza serijsko. Za vzdrževanje mora biti pred napravo glede na njeno velikost od 60 do 130 cm prostora.

Ventilatorji

Zelo tihi, direktno spojeni ventilatorji z varčnimi enosmernimi električnimi motorji v dovodu in odvodu zraka. Motorji so nameščeni na blažilnikih tresljajev in imajo vgrajene kroglične ležaje, ki ne zahtevajo vzdrževanja.

Regulacija naprave

Vse prezračevalne naprave Zehnder ComfoAir XL imajo mikroprocesorsko krmiljen konstanten pretok in tlak. Pretok zraka je mogoče izbirati z dodatnim 3 stopenjskim stikalom, ali z zunanjim signalom 0÷10 V. Največji pretok dovajanega in odvajanega zraka se lahko ločeno določi na regulatorju.
Vgrajeni PCB regulator upravlja 100% mimovod zraka, zaščito proti zmrzovanju in ventilatorje. Vsebuje tudi varnostni rele, ki se aktivira v primeru okvare ventilatorja. Z dodatnim diferenčnim pretvornikom tlaka je rele mogoče uporabiti tudi kot javljalec zamašenosti filtrov.
Naprave se med seboj povezujejo z MODBus komunikacijo.

Zaščita proti zmrzovanju

Pri zelo nizki zunanji temperaturi lahko kondenzat v izmenjevalniku zmrzne. Funkcija za zaščito proti zmrzovanju to preprečuje tako, da zmanjšuje pretok hladnega zunanjega zraka.

Mimovod (bypass)

Vse prezračevalne naprave Zehnder ComfoAir XL 800, 1500, 2200, 3000 in 4000 je mogoče naročiti v izvedbi s 100% mimovodom za nočno poletno pohlajevanje stavbe. Mimovod je krmiljen avtomatično in deluje po principu "Free Cooling". Hladen zunanji zrak uporabljamo za ohlajanje prostorov v stavbi brez rekuperacije skozi izmenjevalnik. To je uporabno poleti ponoči, ko se zrak ohladi, ali spomladi in jeseni ob močnem soncu, zrak pa je hladen. Tudi v tem primeru gre zrak skozi filtre.

DODATNE MOŽNOSTI

 • Vodni register za naknadno ogrevanje. Za dodatno naknadno segrevanje vpihovanega zraka v prostor do sobne temperature je napravam Zehnder 800, 1500, 2200, 3000 in 4000 mogoče dograditi vodni register.
 • Vodni register za vnaprejšnje ogrevanje. Za preprečitev zmrzovanja kondenza je napravam Zehnder 800, 1500, 2200, 3000 in 4000 mogoče dograditi vodni register v dovodu zunanjega zraka pred izmenjevalnikom toplote. S tem dosežemo nemoteno delovanje brez zmrzovanja tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Ta register mora biti hladilni, če želimo zrak poleti vnaprej pohlajevati. Kjer ni na voljo tople vode, se lahko vgradi električni grelnik za vnapreejšnje segrevanje zraka.
 • Hladilni naknadni register. Za naknadno hlajenje zraka, ki se dovaja v prostor, lahko vgradimo naknadni vodni ali kompresiorski register, ki dovajani zrak ohlaja na želeno temperaturo. Namesti se nad korito za kondenz iz nerjavne pločevine. Vključen je tudi ločevalnik kapljic, ki kapljice vode v zraku, nastale pri ohlajanju, zbira v korito za kondenz.

SESTAVA

XL sestava

STANDARDNA OPREMA:
A: Ploščni izmenjevalnik z  visokim izkoristkom izmenjave
B: Korito za kondenz pod izmenjevalnikom s sifonom
C: Dva EC ventilatorja z nazaj obrnjenimi lopaticami
D: PCB vezje
E: PCB konektor
F: Glavno stikalo
OPREMA IZVEDBE ZA NOTRANJO MONTAŽO:
G: Kovinski nosilni okvir
OPREMA IZVEDBE ZA ZUNANJO MONTAŽO:
G: Pocinkan nosilni okvir
H: Lakiran kovinski pokrov
I: Dva zbiralnika vlage
DODATNA OPREMA:
J: Ploščni ali vrečasti filter, filter F7 za zunanii zrak in G4 za odvajani zrak.
K: Loputa mimovoda s servomotorjem
L: Grelnik (register) za vnaprejšnje gretje
M: Grelnik (register) za naknadno gretje
N: Haldilni register za razvlaževanje in hlajenje dovajanega zraka
    - O: Zbiralnik kapljic za hladilnim registrom
    - P: Zbiralnik kondenza z odtokom pod hladilnim registrom.
Q: Lopute s servomotorji.

DODATNA OPREMA

Stiaklo XL Senzor CO2 register XL XL izmenjevalnik Hladilni Sifon Priroba XL

DOKUMENTACIJA

acrobat   Prospekt ComfoAir XL (EN)